Twitter: @grzegg

Programowanie w Javie dla biologów

Wstęp

Jak nazwa wskazuje, materiały są skierowane głównie do studentów biologii i kierunków pokrewnych, którzy niekoniecznie mieli wcześniej jakikolwiek kontakt z programowaniem.

Kurs ma przede wszystkim nauczyć podstaw programowania w Javie pod kątem możliwych zastosowań w naukach biologicznych. Staram się możliwie czesto bazować na przykładach związanych z naukami przyrodniczymi, przy okazji prezentując różne problemy z pogranicza bionauk, informatyki i pokrewnych dziedzin.

Warto też zajrzeć do materiałów dodatkowych, można tam znaleźć informację o instalacji wirtualnego Linuksa oraz tworzeniu środowiska programowania pod tym systemem a także dodatkowe zadania i zagadnienia.

Spis treści:

Materiały dodatkowe:

Dodatkowe zadania:

3 komentarze Programowanie w Javie dla biologów

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">