Twitter: @grzegg

DriftFX – symulacja działania dryfu genetycznego (program)

Program DriftFX służy do wizualizacji zmian frekwencji alleli w wyniku działania dryfu genetycznego

Został napisany w Javie (JavaFX), do jego uruchomienia należy mieć na komputerze zainstalowaną Javę w wersji co najmniej 8 (na niższych prawdopodobnie nie zadziała). Należy pobrać plik jar używając linku poniżej a następnie go uruchomić.

DriftFX-010

Obsługa programu jest raczej intuicyjna, o ile oczywiście użytkownik wie co to jest dryf genetyczny oraz frekwencje allelu. Jeśli nie wie to może o tym poczytać w odpowiedniej literaturze albo w mojej prezentacji do kursu z genetyki . W przyszłości być może stworzę instrukcję.

DriftFX można bezpłatnie pobierać i używać. Nie gwarantuje jednak jego bezbłędnego działania, nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mógłby program wyrządzić.

Pobierz DriftFX wersja 0.1.1 (1332 pobrania )
Uruchomienie programu:
Kliknij dwukrotnie w ikonę pobranego pliku, jeśli program się nie uruchomi, spróbuj w linii komend:

java -jar DriftFX-0.1.1.jar

Jeśli otrzymasz taki błąd:


Error: Could not find or load main class com.ggoralski.driftfx.DryfFX
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Application

sprawdź, czy masz zainstalowaną JavaFX i w jakim miejscu znajdują się jej biblioteki. Następnie uruchom program w ten sposób (w tym przypadku ścieżka to /usr/share/openjfx/lib/ a program uruchamiamy w Linuksie):


java --module-path --add-modules javafx.controls,javafx.fxml,javafx.web -jar DriftFX-0.1.1.jar


Leave a Reply