Twitter: @grzegg

DoborFX – symulacja doboru (program)

Program DoborFX służy do wizualizacji zmian frekwencji allelu i genotypów w wyniku działania doboru naturalnego. Pozwala także podejrzeć zmiany średniego dostosowania populacji i prędkości zmian we frekwencji allelu.

Został napisany w Javie (JavaFX), do jego uruchomienia należy mieć na komputerze zainstalowaną Javę w wersji co najmniej 8 (na niższych prawdopodobnie nie zadziała). Należy pobrać plik jar używając linku poniżej a następnie go uruchomić.

DoborFX

Obsługa programu jest raczej intuicyjna, o ile oczywiście użytkownik wie, co to jest frekwencja alleli czy genotypu i współczynniki doboru ;-). Jeśli nie wie, to może o tym poczytać w odpowiedniej literaturze albo w mojej prezentacji do kursu z genetyki . W przyszłości być może stworzę instrukcję.

DoborFX można bezpłatnie pobierać i używać. Nie gwarantuje jednak jego bezbłędnego działania, nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mógłby program wyrządzić.

Pobierz DoborFX wersja 0.1.0 (2505 pobrań )
Do uruchomienia programu należy mieć zainstalowany JDK z bibliotekami JavaFX.
Uruchomienie programu:
Kliknij dwukrotnie w ikonę pobranego pliku, jeśli program się nie uruchomi, spróbuj w linii komend:

java -jar DoborFX-0.1.0.jar

Jeśli otrzymasz taki błąd:


Error: Could not find or load main class doborfx.DoborFX
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: javafx/application/Application


sprawdź, czy masz zainstalowaną JavaFX i w jakim miejscu znajdują się jej biblioteki. Następnie uruchom program w ten sposób (w tym przypadku ścieżka to /usr/share/openjfx/lib/ a program uruchamiamy w Linuksie):


java --module-path --add-modules javafx.controls,javafx.fxml,javafx.web -jar DoborFX-0.1.0.jar

<hr /

Leave a Reply