Twitter: @grzegg
Kategoria: java, Tagi: - .

Java – pętle, operatory cd. (05)

Piąta prezentacja do kursu „Wstęp do programowania”.
Treść: Skrócone operatory arytmetyczne. Operatory inkrementacji/dekrementacji. Pętle (podstawowe formy).

Ta strona jest częścią starego kursu Javy. Nowy kurs, pt. “Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla poczatkujących”, jest znacznie rozszerzony i dostosowany fo Javy 8. Jego forma jest także znacznie bardziej przystępna dla korzystających wyłącznie z treści on-line. Dostępne materiały znajdziesz tutaj.


Skrócone operatory arytmetyczne

Ilustracja działania skróconych operatorów arytmetycznych


public class SkroconeOperatoryArytmetyczne {

	public static void main(String[] args) {
		int x=8;
		System.out.println("Wartość x na początku to "+x);
		x += 2;
		System.out.println("Po x += 2 wartość x = "+x);
		x -= 2;
		System.out.println("Po x -= 2 wartość x = "+x);
		x *= 2;
		System.out.println("Po x *= 2 wartość x = "+x);
		x /= 2;
		System.out.println("Po x /= 2 wartość x = "+x);
	}
}

Operatory inkrementacji

Operatory inkrmentacji, porównanie działania x++ z ++x


public class OperatoryInkrementacji {

	public static void main(String[] args) {
		int y;
		int x =8;

		y = 2*x++;
		System.out.println("Po x = 8 i y = 2*x++ wartość x = "+x+" y = "+y);
		x = 8;
		y = 2*++x;
		System.out.println("Po x = 8 i y = 2*++x wartość x = "+x+" y = "+y);
		x = 8;
		System.out.println("Po x = 8 i x++ wartość x = "+ x++);
		x = 8;
		System.out.println("Po x = 8 i ++x wartość x = "+ ++x);
	}
}

Pętla if …

Wypisanie 100 razy tekstu, z numeracją zaczynającą się od 1 a kończącą się na 100


public class PetlaIf {

	public static void main(String[] args) {
		for (int i=1; i<=100 ; i++) {
			System.out.println(i+" Będe w domu ćwiczyć programowanie w języku Java. ");
		}
	}
}

Pętla while …

Wypisanie 100 razy tekstu, z numeracją zaczynającą się od 1 a kończącą się na 100


public class PetlaWhile {

	public static void main(String[] args) {
		int i=1;
		while (i<=100) {
			System.out.println(i+" Będe w domu ćwiczyć programowanie w języku Java. ");
			i++;
		}
	}
}

Pętla do … while …

Wypisanie 100 razy tekstu, z numeracją zaczynającą się od 1 a kończącą się na 100.
Pokazanie właściwości pętli do … while … – pętla wykonuje się zawsze, przynajmniej 1 raz.


public class PetlaDoWhile {

	public static void main(String[] args) {
		int i;
		/* Pętla do ... while ... Wypisanie 100 razy tekstu,
		 * z numeracją zaczynającą się od 1 a kończącą się na 100
		*/
		i=0;
		do {
			i++;
			System.out.println(i+" Będę w domu ćwiczyć programowanie w języku Java. ");
		} while (i<100);

		/* Pętla do ... while ... Zauważ, że pętla wykonuje się
		 * 1 raz, chociaż warunek od poczatku nie jest spełniony
		*/
		i=100;
		do {
			System.out.println(" i = "+i);
		} while (i == 0);
	}
}

Zagnieżdżanie pętli

Dwie pętle – jedna zagnieżdżona w drugiej. Zwróć uwagę jak zmieniają się wartości zmiennych i oraz j


public class ZagniezdzaniePetli {

	public static void main(String[] args) {
		// Zagnieżdżanie pętli
		for (int i=0; i<5; i++) {
			for (int j=0; j<3; j++ ) {
				System.out.print("i="+i+" j="+j+" : ");
			}
			System.out.println("i="+i);
		}
	}
}

Leave a Reply