Twitter: @grzegg
Kategoria: java,

Java – operatory logiczne (04)

Czwarta prezentacja do kursu „Wstęp do programowania”.
Treść: Podstawowe operatory logiczne, składanie wyrażeń z zastosowaniem operatorów logicznych.

Ta strona jest częścią starego kursu Javy. Nowy kurs, pt. “Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla poczatkujących”, jest znacznie rozszerzony i dostosowany fo Javy 8. Jego forma jest także znacznie bardziej przystępna dla korzystających wyłącznie z treści on-line. Dostępne materiały znajdziesz tutaj.


Określanie grupy krwi na podstawie genotypu


import java.util.Scanner;

public class GrupyKrwi {

	public static void main(String[] args) {

		String allel1, allel2;
		Scanner skaner = new Scanner(System.in);
		System.out.print("Podaj pierwszy allel [A/B/0]: ");
		// Pobieranie pierwszego allelu
		allel1 = skaner.nextLine();

		System.out.print("Podaj drugi allel [A/B/0]: ");
		// Pobieranie drugiego allelu
		allel2 = skaner.nextLine();

		// czy grupa krwi 0?
		if (allel1.equalsIgnoreCase("0") && allel2.equalsIgnoreCase("0"))
			System.out.println("Grupa krwi: 0");

		// czy grupa krwi AB?
		else if ((allel1.equalsIgnoreCase("A") && allel2.equalsIgnoreCase("B")) ||
				 (allel1.equalsIgnoreCase("B") && allel2.equalsIgnoreCase("A")))
			System.out.println("Grupa krwi: AB");

		// czy grupa krwi A?
		else if ((allel1.equalsIgnoreCase("A") && allel2.equalsIgnoreCase("A")) ||
				 (allel1.equalsIgnoreCase("A") && allel2.equalsIgnoreCase("0")) ||
				 (allel1.equalsIgnoreCase("0") && allel2.equalsIgnoreCase("A")))
			System.out.println("Grupa krwi: A");

		// czy grupa krwi B?
		else if ((allel1.equalsIgnoreCase("B") && allel2.equalsIgnoreCase("B")) ||
				 (allel1.equalsIgnoreCase("B") && allel2.equalsIgnoreCase("0")) ||
				 (allel1.equalsIgnoreCase("0") && allel2.equalsIgnoreCase("B")))
			System.out.println("Grupa krwi: B");

		// A co jeśli wprowadzone dane nie pasują?
		else
			System.out.println("Złe dane!");
		}
	}

Rozwiązanie zadania – poprawiony program rozpoznający płeć na podstawie chromosomów płciowych i rodzaju organizmu


import java.util.Scanner;

public class ChromosomyPlci {

	public static void main(String[] args) {

		// tworzymy obiekt typu Scanner
		Scanner skaner = new Scanner(System.in);

		System.out.print("Podaj kariotyp: ");
		// Pobieramy kariotyp z klawiatury
		String kariotyp = skaner.nextLine();

		System.out.println("Jaki to organizm? (podaj numer)");
		// Pobieramy informację o organizmie z klawiatury
		System.out.println("1 - ssak, 2 - ryba, 3 - ptak, 4 - motyl, 5 - szczaw ");

		int organizm = Integer.parseInt(skaner.nextLine());
		System.out.println("Organizm: " + organizm + ", kariotyp: " + kariotyp);

		// Sprawdzamy czy samiec
		if ((kariotyp.equalsIgnoreCase("XX") &amp;&amp; (organizm >= 2 &amp;&amp; organizm <= 4))
				|| (kariotyp.equalsIgnoreCase("XYY") &amp;&amp; organizm == 5)
				|| (kariotyp.equalsIgnoreCase("XY") &amp;&amp; organizm == 1))
			System.out.println("Samiec");
		// Sprawdzamy czy samica
		else if ((kariotyp.equalsIgnoreCase("XY") &amp;&amp; (organizm >= 2 &amp;&amp; organizm <= 4))
				|| (kariotyp.equalsIgnoreCase("XX") &amp;&amp; (organizm == 1 || organizm == 5)))
			System.out.println("Samica");
		// Jeśli dane nie pasują
		else
			System.out.println("Zły numer organizmu lub kariotyp!");

	}

}

Leave a Reply