Twitter: @grzegg

Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących

Wstęp

Poniżej znajdują się linki do materiałów towarzyszących kursowi “Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących”, który prowadzę. Kurs nie pretenduje do roli kompletnego i wyczerpującego kursu Javy przeznaczonego dla zawodowych programistów. Jak nazwa wskazuje, jest on skierowany głównie do studentów biologii i kierunków pokrewnych, którzy niekoniecznie mieli wcześniej jakikolwiek kontakt z programowaniem.

Kurs ma przede wszystkim nauczyć podstaw programowania w Javie pod kątem możliwych zastosowań w naukach biologicznych. Staram się możliwie czesto bazować na przykładach związanych z naukami przyrodniczymi przy okazji prezentując różne problemy z pogranicza bionauk, informatyki i pokrewnych dziedzin.

Materiały towarzyszące poprzedniemu kursowi są nadal dostępne w sekcji “Wstęp do programowania (Java) – stara wersja”. Są to w większości pdf-y z prezentacji.

Nowy kurs pod wieloma względami różni się od poprzedniego. Materiał jest znacznie poszerzony, bazujący na Javie 8 a w tworzeniu interfejsu graficznego jest wykorzystywana JavaFX zamiast Swinga. Także zmieniona została forma. Teraz nie są to suche prezentacje ale regularne wpisy/tutoriale.

Treść będzie ma charakter dynamiczny to znaczy w miarę potrzeb i możliwości będzie poprawiana i poszerzana. Jeśli będzie takie zapotrzebowanie być może to co powstanie przekształci się kiedyś w książkę. Ze swojej strony proszę o przesyłanie informacji o znalezionych błędach i ewentualne sugestie co można poprawić/zmienić/dodać. Można to zrobić używając formularza kontaktowego lub umieszczając komentarze przy wpisach.
Warto też zajrzeć do materiałów dodatkowych, można tam znaleźć informację o instalacji wirtualnego Linuksa oraz tworzeniu środowiska programowania pod tym systemem a także dodatkowe zadania i zagadnienia.

Spis treści:

Materiały dodatkowe:

Dodatkowe zadania:

3 komentarze Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla początkujących

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">