Twitter: @grzegg

Mutacje – symulacja

Prosta symulacja wpływu mutacji na frekwencje alleli.


Uruchom w nowej stronie

A->a częstość mutacji allelu A w a
a->A częstość mutacji allelu a w A
A – liczba alleli A
a – liczba alleli a
p – frekwencja allelu A
q – frekwencja allelu a
n – pokolenie

UŻYTKOWANIE:
Klikając w zielone paski można zmienić częstości mutacji A->a (lewy) oraz a->A (prawy)
Klikając w kulki (czerwone lub niebieskie) lub ciemnozielone pola nad nimi można ustawić liczbę alleli
Klawisze:
strzałka GÓRA – zwiększanie 10 x czestości mutacji A -> a
strzałka DÓŁ – zmniejszanie 10 x czestości mutacji A -> a
strzałka PRAWO – zwiększanie 10 x czestości mutacji a -> A
strzałka LEWO – zmniejszanie 10 x czestości mutacji a -> A
r – ustawianie wartości początkowych


Simple simulation of mutations effect on allelic frequencies.


A->a frequency of mutations A into a
a->A frequency of mutations a into A
A – number of alleles A
a – number of alleles a
p – frequency of allele A
q – frequency of allele a
n – generation

Leave a Reply