Twitter: @grzegg

Screencasty

W tym dziale znajdują się screencasty* dotyczące podstaw użytkowania wybranych programów, obecnie są to:

Są one tworzone przede wszystkim pod kątem potrzeb i zainteresowań studentów z kierunku biologia i pokrewnych z którymi mam zajęcia, ale skorzystać mogą także inni użytkownicy.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">