Twitter: @grzegg

OpenOffice.org – screencasty

Poniżej znajdują się screencasty, inaczej videotutoriale, albo ekranouczki ;-) dotyczące podstaw pracy z programem OpenOffice.org.


Screencasty:

Użyteczne linki

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">