Twitter: @grzegg

Inkscape – screencasty

Inkscape jest programem służącym do tworzenia grafiki wektorowej.
Jest darmowy, można więc go legalnie pobrać, zainstalować i używać za darmo. Jest to program o bardzo dużych możliwościach, ale moje screencasty będą obejmować podstawowe narzędzia i techniki, które będziemy poznawać pod kątem tworzenia prostych ilustracji i przygotowania tablic ze zdjęciami, które można wykorzystać w pracach licencjackich, magisterskich, w publikacjach naukowych czy w posterach z wynikami pracy naukowej.


 

Screencasty:

Użyteczne linki:

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">