Twitter: @grzegg
Kategoria: java, Tagi: - .

Java – obliczenia, zmienne (02)

Druga prezentacja do kursu „Wstęp do programowania”.
Treść: Podstawowe działania arytmetyczne, zmienne, rodzaje zmiennych, stałe, proste operacje i działania na zmiennych.

Ta strona jest częścią starego kursu Javy. Nowy kurs, pt. “Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla poczatkujących”, jest znacznie rozszerzony i dostosowany fo Javy 8. Jego forma jest także znacznie bardziej przystępna dla korzystających wyłącznie z treści on-line. Dostępne materiały znajdziesz tutaj.


Kody źródłowe

Proste obliczenia


package obliczenia;

public class ProsteObliczenia {

	/**
	 * Proste obliczenia
	 */
	public static void main(String[] args) {
		// Dodawanie liczb
		System.out.println(2+2);

		// Dodawanie tekstów
		System.out.println("Wynik działania 2+2 to "+"4");

		// Dodawanie tekstu i liczby
		System.out.println("Wynik działania 2+2 to "+4);

		//Wypisanie tekstu i... ?
		System.out.println("Wynik działania 2+2 to "+2+2);

		// Używamy zmiennej "wynik"
		int wynik; //deklarujemy zmienną o typie "int"
		wynik = 2+2; // przypisujemy zmiennej wynik dodawania
		System.out.println("Wynik działania 2+2 to "+wynik); // w końcu wypisujemy tekst i wynik działania

		// Będziemy zmieniać wartośc zmiennej
		wynik = 4+4; // przypisujemy zmiennej wynik dodawania
		System.out.println("Wartość zmiennej po działaniu 4+4 to "+wynik);

		// Uźywamy zmiennej w rachunkach
		int liczba = 10; // deklarujemy zmienną "liczba" i od razu przypisujemy jej wartość
		wynik = liczba+4; // przypisujemy zmiennej wynik wynik dodawania
		System.out.println("Wartość zmiennej po działaniu liczba+4 to "+wynik);

		// Używamy zmiennej w rachunkach cd..
		wynik = wynik+4; // przypisujemy zmiennej wynik dodawania
		System.out.println("Wartość zmiennej po działaniu wynik+4 to "+wynik);

		// Używamy zmiennych tekstowych
		String tekst1, tekst2; // Deklarujemy dwie zmienne typu "String"
		tekst1="Witaj";
		tekst2="Świecie";
		System.out.println("Wartość zmiennej po działaniu tekst1+tekst2 to "+tekst1+tekst2);
		System.out.println("Wartość zmiennej po działaniu tekst1+tekst2 to "+tekst1+" "+tekst2);

		// Stałe
		final double PI = 3.146;
		// PI = 4; // odkomentuj, aby uzyskać błąd
		System.out.println("PI= "+PI);

		// Działania
		double wynikDzialania;
		wynikDzialania= 10+3;
		System.out.println("10+3= "+wynikDzialania);
		wynikDzialania = 10-3;
		System.out.println("10-3= "+wynikDzialania);
		wynikDzialania = 10*3;
		System.out.println("10*3= "+wynikDzialania);
		wynikDzialania = 10/3;
		System.out.println("10/3= "+wynikDzialania);
		wynikDzialania = 10%3;
		System.out.println("10%3= "+wynikDzialania);

		// Tym razem wpiszemy miejsca dziesiętne
		wynikDzialania= 10.0+3.0;
		System.out.println("10.0+3.0= "+wynikDzialania);
		wynikDzialania = 10.0-3.0;
		System.out.println("10.0-3.0= "+wynikDzialania);
		wynikDzialania = 10.0*3.0;
		System.out.println("10.0*3.0= "+wynikDzialania);
		wynikDzialania = 10.0/3.0;
		System.out.println("10.0/3.0= "+wynikDzialania);
		wynikDzialania = 10.0%3.0;
		System.out.println("10.0%3.0= "+wynikDzialania);

	}

}


Leave a Reply