Twitter: @grzegg
Kategoria: java,

Java – klasy i obiekty (09)

Dziewiąta prezentacja do kursu „Wstęp do programowania”.
Treść: Klasy i obiekty (pierwsza część) – podstawy tworzenia klas i obiektów. Używanie obiektów.

Ta strona jest częścią starego kursu Javy. Nowy kurs, pt. “Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla poczatkujących”, jest znacznie rozszerzony i dostosowany fo Javy 8. Jego forma jest także znacznie bardziej przystępna dla korzystających wyłącznie z treści on-line. Dostępne materiały znajdziesz tutaj.


Obie poniższe klasy powinny znaleźć się w jednym pakiecie „Telefony”.

Klasa Telefon

Klasa Telefon


package Telefony;

public class Telefon {
	String marka;
	String model;
	int numer;
	String kontakty;
	String kolor;

	public Telefon() {
		marka="Nieznana";
		numer=0;
		kolor="czarny";
	}
	public Telefon(String mar, int num, String kol ) {
		marka=mar;
		numer=num;
		kolor=kol;
	}
	public void ustawDaneDomyslne() {
		marka="Nieznana";
		model="niewiadomy";
		numer=0;
		kolor="czarny";
	}
	public void zadzwon(int nr){
		System.out.println("Dzwonię z nr: "+numer);
		System.out.println("Na nr: "+nr);
	}
	public void odbierzPolaczenie(int nr) {
		System.out.println("Odbieram połączenie od nr: "+nr);
	}
	public void wyslijSMS(int nr, String tekst) {
		System.out.println("Wysyłam SMS na nr: "+nr);
		System.out.println("O treści: "+tekst);
	}
	public String odbierzSMS() {
		String tekstSMS="Witaj telefonie!";
		return tekstSMS;
	}

	public void uruchomAlarm() {
		System.out.println("Bip, Bip, Bip");
	}
	public void uruchomAlarm(String alarm) {
		System.out.println(alarm);
	}
}


Klasa Telefony

Tworzenie i użycie obiektów typu Telefon.


package Telefony;

public class Telefony {

	public static void main(String[] args) {
		// Utworzenie obiektu typu Telefon
//		Telefon tel1 = new Telefon();

		// Utworzenie obiektu typu Telefon z użyciem konstruktora
		// przyjmującego niektóre wartości pól
		Telefon tel1 = new Telefon("Motorola", 123456, "niebieski");

		// bezpośrednie ustawianie wartości pól obiektu
/*		tel1.marka="Motorola";
		tel1.numer=123456;
		tel1.kolor="Niebieski";
*/

		// wywołanie metody ustawiającej dane domyślne (nie konstruktor)
//		tel1.ustawDaneDomyslne();
		Telefon tel2 = new Telefon();

		// bezpośrednie ustawianie wartości pól obiektu
		tel2.marka="Nokia";
		tel2.numer=789000;
		tel2.kolor="Czarny";

		// pobranie wartości pól obiektu
		System.out.println("Marka telefonu 1: "+tel1.marka);
		System.out.println("Numer telefonu 1: "+tel1.numer);
		System.out.println("Kolor telefonu 1: "+tel1.kolor);
		System.out.println("Marka telefonu 2: "+tel2.marka);
		System.out.println("Numer telefonu 2: "+tel2.numer);
		System.out.println("Kolor telefonu 2: "+tel2.kolor);

		// wywoływanie metod
		tel1.zadzwon(222333);
		tel2.wyslijSMS(333444, "Cześć! To ja!");
		String sms = tel2.odbierzSMS();
		System.out.println("Odebrałem SMS o treści: "+sms);
		tel1.wyslijSMS(tel2.numer, "Jaki ja?");

		// wywoływanie metod przeciążonych
		tel1.uruchomAlarm();
		tel1.uruchomAlarm("Dryń, Dryń, Dryń");
	}
}


Leave a Reply