Twitter: @grzegg
Kategoria: openoffice.org, Tagi: - - .

OpenOffice.org Write – struktura dokumentu, nagłówki i spis treści

Dwie części screencastu poświęconego tworzeniu dokumentu o odpowiedniej strukturze z użyciem nagłówków (i dobrodziejstw związanych ze stylami) a także utworzeniu i dostosowaniu spisu treści.

;

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">