Twitter: @grzegg
Kategoria: genetyka, Tagi: - - .

„Prawdopodobieństwo, test chi kwadrat” – uaktualniona wersja prezentacji do ćwiczeń z genetyki.

W sekcji Genetyka – ćwiczenia umieściłem nową wersję prezentacji do ćwiczeń pt. „Prawdopodobieństwo, test chi kwadrat”.
;

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">