Twitter: @grzegg
Kategoria: Uncategorized, Tagi: - - .

Jak zrobić drzewo filogenetyczne? – nowa wersja

Zaktualizowałem prezentację do prelekcji „Jak zrobić drzewo filogenetyczne?” dla sekcji biologicznej Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk. Teraz uwzględnia ona najnowszą stabilną wersję programu MEGA (MEGA X).

Prezentację i dodatkowe pliki można znaleźć tu: https://ggoralski.pl/?page_id=3276

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">