Twitter: @grzegg
Kategoria: gimp, Tagi: - .

Gimp – filtry

Gimp posiada naprawdę sporą liczbę filtrów. Pozwalają one poprawiać zdjęcia a także podchodzić do nich w sposób… hmm… kreatywny. W tej części poznajemy tylko kilka z nich.

Długość: 7 min 33 sek

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">