Twitter: @grzegg
Kategoria: java, Tagi: - - - .

Java [41] – Zadanie: wpływ mutacji na frekwencje alleli

Zadanie programistyczne będzie dotyczyć symulacji wpływu mutacji na frekwencje (częstości) występowania alleli.

Nieco więcej na ten temat można znaleźć w mojej prezentacji a także w odpowiedniej literaturze.

Teoria:

Rozpatrujemy dwa allele: A i a.

Frekwencję allelu A oznaczamy jako p, frekwencję a jako v.

Wartość frekwencji alleli może się mieścić między 0 a 1, przy czym:

p + q = 1

Allel A może mutować w allel a i odwrotnie.

Allel A mutuje w a z częstością u.

Allel a mutuje w A z częstością v.

Wartości u i v mieszczą się w zakresie 0 – 1.

Frekwencja allelu a bedzie wynosiła w następnym pokoleniu:

q1 = q + pu

Zatem zmiana p będzie wynosić:

∆q = pu

Analogicznie:

p1 = p + qv

∆p = qv

Zadanie:

Napisz program, który pobierze od użytkownika wartości:

  • początkowe q

    • u
    • v
    • liczbę pokoleń

Następnie program powinien przez zadaną liczbę pokoleń pokazywać kolejne wartości p i qa także ∆p i ∆q.

Leave a Reply