Twitter: @grzegg
Kategoria: java, Tagi: - .

Java – zadania do prezentacji 1-6 cz. I

Część I zadań do zakresu materiału znajdującego się prezentacjach 1-6 kursu z programowania Javy, obejmujących m. in.: zmienne, instrukcje wyboru, operatory logiczne, pętle, wprowadzanie danych z klawiatury, tablice jednowymiarowe. Zadania starałem się podać w kolejności od najłatwiejszych do najtrudniejszych, choć to rzecz względna ;-).

 1. Silnia: Napisz program obliczający silnię
  Zasada działania:

   Użytkownik podaje liczbę, program oblicza silnię

 2. Pola figur: Napisz program, który oblicza pole figur: koła, kwadratu, prostokąta.
  Zasada działania:

  1. Po uruchomieniu użytkownik widzi menu z którego wybiera rodzaj figury.
  2. Następnie program prosi o podanie wymaganych wartości do obliczenia pola figury.
  3. Program wyświetla pole figury i pyta czy jeszcze raz, czy zakończyć pracę i stosownie do wybranej opcji wraca od początku lub kończy działanie.
 3. Lista studentów: Zapisz program obsługujący listę studentów i ich numery.
  Zasada działania:

  1. Użytkownik podaje liczbę studentów w grupie.
  2. Następnie podaje kolejno imię i nazwisko (jako jeden ciąg znaków) każdego z nich.
  3. Studenci otrzymują kolejne numery porządkowe od 1 wzwyż.
  4. Pokazuje się menu w którym uzytkownik wybiera czy chce sprawdzić numer czy imię i nazwisko studenta czy też chce zakończyć.
  5. Jeśli użytkownik wybrał koniec, to program kończy działanie.
  6. Jeśli użytkownik podaje chce poznać numer studenta to wpisuje jego imię i nazwisko i otrzymuje jego numer porządkowy (od 1).
  7. Jeśli użytkownik chce poznac imię i nazwisko studenta to wpisuje jego numer a program podaje wypisuje imię i nazwisko własciwe dla podanego numeru porządkowego
  8. Program powraca do punktu d.

 4. Roztwory: Napisz program, który pomaga przygotowanie roztworu wodnego o określonym stężeniu procentowym (wagowym).

  Zasada działania:

  1. Program pyta użytkownika o docelową objętość roztworu i stężenie procentowe substancji – np. uzytkownik wprowadza informację, że chce 20 ml roztworu 6%.
  2. Program wyświetla objętość wody (zakładamy, że 1ml = 1g) oraz wagę substancji rozpuszczonej potrzebnej do wykonania roztworu.
  3. Program powtarza działanie aż do chwili, kiedy uzytkownik zechce go zakończyć.
  4. Dodatkowo: rozszerzyć funkcjonalność programu, tak aby działał także dla innych rozpuszczalników (inna gęstość).

 5. Liczby: Napisz program, który działa tak:
  1. Użytkownik podaje 10 liczb.
  2. Program sprawdza, czy są one posortowane od największej do najmniejszej.
  3. Program podaje największą i najmniejszą liczbę.
  4. Prosi użytkownika o podanie liczby i sprawdza, czy znajduje się ona w tabeli.

 6. Mierzenie i ważenie organizmów: Napisz program w którym użytkownik podaje wysokość organizmu oraz jego wagę a następnie program podaje odpowiednie dane.
  Zasada działania:

  1. Użytkownik deklaruje ile maksymalnie może być danych (zmierzonych i zważonych organizmów).
  2. Następnie wprowadza kolejno wysokość oraz wagę każdego organizmu.
  3. Po wprowadzeniu danych (może ich być mniej niż wcześniej zadeklarowana maksymalna wartość) program wypisuje:
   • Średni wzrost dla zbadanej próby.
   • Średnią wagę dla zbadanej próby.
   • Wartość minimalną i maksymalną dla obu parametrów.
   • Współczynnik waga/wzrost dla każdego organizmu.
   • Średni współczynnik waga/wzrost dla wszystkich organizmów.

Leave a Reply