Twitter: @grzegg

Molekularna filogenetyka roślin

Materiały dydaktyczne do prowadzonej przeze mnie części kursu „Molekularna filogenetyka roślin” znajdują się pod adresem filogenetyka.ggoralski.pl.

Są one w trakcie tworzenia. Nie są jeszcze kompletne, ukończone i dopracowane, zapewne zawierają błędy, które proszę zgłaszać w sekcji DISCUSSIONS, za pomocą formularza „Kontakt” na tej stronie lub w formie komentarzy na tej stronie.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">