Twitter: @grzegg

Metody laboratoryjne w badaniach genetycznych I

Poniżej znajdują się materiały do kursu: „Metody laboratoryjne w badaniach genetycznych I”

 


Programy, linki i dodatkowe uwagi

Mega

Strona programu Mega, skąd można go pobrać: https://www.megasoftware.net/

PyElph

Strona domowa programu: https://sourceforge.net/projects/pyelph/

Tutorial na stronie programu: https://sourceforge.net/projects/pyelph/files/tutorials/

Pobieranie programu: https://sourceforge.net/projects/pyelph/files/releases/

Pobrać i uruchomić plik: PyElph1.4-installer.exe

Uwaga: Nie instalować programu PyElph w domyślnym miejscu, ale w katalogu użytkownika! (zob. poniższą instrukcję)

Instrukcja pobierania i instalacji PyElph: Instalacja PyElph

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">