Twitter: @grzegg

DriftFX – symulacja działania dryfu genetycznego (program)

Program DriftFX służy do wizualizacji zmian frekwencji alleli w wyniku działania dryfu genetycznego

Został napisany w Javie (JavaFX), do jego uruchomienia należy mieć na komputerze zainstalowaną Javę w wersji co najmniej 8 (na niższych prawdopodobnie nie zadziała). Należy pobrać plik jar używając linku poniżej a następnie go uruchomić.

DriftFX-010

Obsługa programu jest raczej intuicyjna, o ile oczywiście użytkownik wie co to jest dryf genetyczny oraz frekwencje allelu. Jeśli nie wie to może o tym poczytać w odpowiedniej literaturze albo w mojej prezentacji do kursu z genetyki . W przyszłości być może stworzę instrukcję.

DriftFX można bezpłatnie pobierać i używać. Nie gwarantuje jednak jego bezbłędnego działania, nie biorę odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mógłby program wyrządzić. Proszę o informacje dot. ewentualnych błędów.

Pobierz DriftFX wersja 0.1.1


Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">