Twitter: @grzegg
Kategoria: gimp, Tagi: - .

Gimp – rysowanie (i malowanie)

Proste rysowanie w Gimpie. W części 1 poznajemy sposoby rysowania i maowania przy pomocy zaznaczeń, które są następnie przerabiane na rysunek i wypełniane kolorami i gradientami. Pokazane są także sposoby modyfikacji gradientów. W części 2 rysujemy przy pomocy narzędzi które kojarzymy bardziej z rysowaniem takich jak pędzel czy ołówek.

Część 1. Długość: 11 min 44 sek

Część 2. Długość: 9 min 47 sek

;

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">