Twitter: @grzegg
Kategoria: gimp, Tagi: - .

Gimp – warstwy

Podstawy pracy z warstwami. M. in.: tworzenie nowych warstw, kopiowanie, zmiana kolejności, tryby mieszania warstw, przeźroczystość.

Uwaga: są to wersje surowe screencastów.

Część 1. Długość: 10 min 45 sek

Część 2. Długość: 7 min 54 sek

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">