Twitter: @grzegg
Kategoria: gimp, Tagi: - .

Gimp – kontrast i jasność zdjęcia

Poprawiamy kontrast zdjęcia i je rozjaśniamy/przyciemniamy. Poznajemy kilka narzędzi do przydatnych przy tego typu manipulacjach.
Długość: 13 min 43 sek

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">