Twitter: @grzegg
Kategoria: gimp, Tagi: - .

Gimp – zmiany rozmiaru i kadrowanie obrazu

Parę sposobów na kadrowanie oraz zmianę rozmiaru obrazu.
Długość: 8 min. 40 sek.


Jeśli nie słychać dźwięku, spróbuj otworzyć w osobnym oknie klikając tutaj.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">