Twitter: @grzegg
Kategoria: gimp, Tagi: - .

Gimp – otwieranie, zapisywanie i formaty plików.

Różne sposoby otwierania, tworzenia nowych obrazów, a także ich zapisywanie. Krótko omówiłem kilka popularniejszych/ważniejszych (moim zdaniem) formatów plików z obrazami (xcf, jpg, tiff, png).
Długość: 11 min. 57 sek.


Jeśli nie słychać dźwięku, spróbuj otworzyć w osobnym oknie klikając tutaj.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">