Twitter: @grzegg
Kategoria: sztuczne-zycie, Tagi: - - .

Sztuczne życie i ewolucja w komputerze

Dodałem dzisiaj nową stronę poświęconą sztucznemu życiu i ewolucji w komputerze. Na razie są to głównie linki towarzyszące mojej dzisiejszej prezentacji dla młodzieży z Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk. Zapraszam tu:
Sztuczne życie i ewolucja w komputerze;

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">