Twitter: @grzegg
Kategoria: Uncategorized, Tagi: - - - - - .

Kurs Pythona – dla (neuro) biologów i nie tylko.

Tworzę kurs programowania w języku Python, przeznaczony głównie dla stawiających pierwsze kroki w programowaniu studentów neurobiologii, biologii i kierunków pokrewnych. Oczywiście może z niego korzystać każdy, ale wiele przykładów bazuje na znajomości, zwykle podstawowej, biologii czy genetyki. Kiedy np. analizujemy w programie sekwencję DNA, to nie tłumaczę, co dokładnie oznaczają literki A, C, G czy T. Jak sądzę, takie przykłady nie powinny jednak sprawić, że kurs będzie nieprzystępny dla kogoś, kto raczej przysypiał na lekcjach biologii w szkole, niż się nią pasjonował. Trudniejsze zagadnienia biologiczne, czy ogólnie naukowe, staram się przystępnie wyjaśniać.

Planowana druga część kursu będzie w większym stopniu dotyczyć m.in. bioinformatyki i prostej analizy danych.

Wszelkie uwagi, komentarze, zwłaszcza znalezione błędy czy niejasności, proszę zgłaszać w komentarzach poniżej albo przez Kontakt .

Kurs można znaleźć pod adresem:

http://python.ggoralski.pl/

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">