Twitter: @grzegg
Kategoria: Linux, Tagi: .

Ściąga poleceń Linuksa

Pod tym adresem można znaleźć użyteczną ściągę ważniejszych poleceń dla Linuksa:
http://www.pixelbeat.org/cmdline_pl_PL.html

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">