Twitter: @grzegg
Kategoria: bioinformatyka, Tagi: - - - .

Przegląd edytorów tekstu

Szukając dobrego edytora tekstu, czyli podstawowego narzędzia programisty czy bioinformatyka, warto zajrzeć na to zestawienie:
https://www.slant.co/topics/12/~best-programming-text-editors

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">