Twitter: @grzegg
Kategoria: narzędzia naukowe, Tagi: - - .

Zotero cz. 4 – synchronizacja danych

Czwarty screencast serii dotyczącej Zotero. Tym razem krótki odcinek o tym jak synchronizować dane pomiędzy różnymi urządzeniami, co znacznie ułatwia pracę np. w domu i na uczelni.

Długość: 13 min 08 sek


Wersja o mniejszej rozdzielczościWersja o większej rozdzielczości


Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">