Twitter: @grzegg
Kategoria: java, Tagi: - - - .

Java – Łańcuchy znaków, wyrażenia regularne, pliki (12)

Dwunasta prezentacja do kursu „Wstęp do programowania”.

Treść:

  • Praca z łańcuchami znaków (String),
  • podstawowe wyrażenia regularne (regexp),
  • ArrayList cd.,
  • zapis i odczyt danych z pliku tekstowego

Ta strona jest częścią starego kursu Javy. Nowy kurs, pt. “Programowanie w Javie z elementami bioinformatyki dla poczatkujących”, jest znacznie rozszerzony i dostosowany fo Javy 8. Jego forma jest także znacznie bardziej przystępna dla korzystających wyłącznie z treści on-line. Dostępne materiały znajdziesz tutaj.


Żródła

Praca ze String-iem

Wybrane metody dostępne w obiektach klasy String, m in: zmiana wielkości liter, zamiana fragmentów tekstu, cięcie tekstu.

Wyrażenia regularne

Przykłady zastosowań niektórych wyrażeń regularnych.

ArrayList – szybkie umieszczanie wartości

Dwa przykłady szybkiego umieszczania wartości w ArrayList

Zapis i odczyt danych w pliku

Zapis i odczyt danych w pliku tekstowym (zob. prezentację)

Leave a Reply