Twitter: @grzegg

Java [32] – Kolekcje i mapy

Tym razem omówimy dwa podstawowe struktury danych w Javie: kolekcje i mapy. Kolekcje służą do gromadzenia obiektów natomiast mapy pozwalają na określenie pewnych relacji miedzy nimi. Obie są częścią frameworku, czyli „platformy programistycznej” o nazwie Collections ale kolekcje implementują interfejs Collections, natomiast mapy nie.

. . . → Czytaj dalej: Java [32] – Kolekcje i mapy

Java [31] – Wrappery i typy generyczne

W dzisiejszej lekcji spotkamy się z wrapperami oraz typami generycznymi. Przydadzą nam się między innymi kiedy poznamy kolekcje.

. . . → Czytaj dalej: Java [31] – Wrappery i typy generyczne

Java [30] – JavaFX cz. 2: troszkę bardziej złożona aplikacja

Tym razem tworzymy nieco bardziej złożoną aplikację, w której będziemy wprowadzać do niej tekst, który będzie przetwarzany a efekt będzie wyświetlany. Przy okazji poznamy kilka podstawowych kontrolek i dowiemy się jak je uporządkować.

. . . → Czytaj dalej: Java [30] – JavaFX cz. 2: troszkę bardziej złożona aplikacja

Java [29] – JavaFX cz. 1: Pierwsze starcie

Nadszedł czas na pierwsze spotkanie z biblioteką JavaFX, którą wykorzystamy do stworzenia bardzo prostego programu z interfejsem graficznym (GUI). Będzie też trochę teorii.

. . . → Czytaj dalej: Java [29] – JavaFX cz. 1: Pierwsze starcie

Java [28] – Łańcuchy znaków (String) oraz wyrażenia regularne

Z łańcuchami znaków spotykamy się niemal od początku kursu. Teraz zapoznamy się bliżej z klasą String i niektórymi możliwościami, które oferuje. Przy okazji wyjaśnię czym są wyrażenia regularne pokażę i ich niektóre możliwości.

. . . → Czytaj dalej: Java [28] – Łańcuchy znaków (String) oraz wyrażenia regularne

Java [27] – Pakiety, biblioteki

Dotychczas używając NetBeans w zasadzie zawsze umieściliśmy pliki programów w pakietach. Dzisiaj przyjrzymy się im bliżej. Dowiemy się także jak je przenosić między programami.

. . . → Czytaj dalej: Java [27] – Pakiety, biblioteki

Java [26] – Interfejsy w programowaniu obiektowym

Słowo „interfejs” kojarzy się zwykle np. z interfejsem graficznym albo tekstowym, czyli sposobem interakcji użytkownika z programem. W pewnym sensie podobną funkcję pełni interfejs w programowaniu obiektowym.

. . . → Czytaj dalej: Java [26] – Interfejsy w programowaniu obiektowym

Java [25] – Klasy i obiekty cz. 3: dziedziczenie

Ważnym elementem programowania obiektowego w Javie jest dziedziczenie, które pozwala na stworzenie klas, które „dziedziczą” pewne elementy (pola, metody) po innej klasie a jednocześnie pozwalają je zmodyfikować i dodać nowe.

. . . → Czytaj dalej: Java [25] – Klasy i obiekty cz. 3: dziedziczenie

Java [23] – Klasy i obiekty cz. 1

Wszystkie pisane dotychczas na kursie programy mieściły się w jednej klasie. W przypadku prostych programów może to wystarczyć, ale w bardziej złożonych tworzenie nowych klas może być bardzo pomocne a nawet niezbędne. W naszych programach korzystaliśmy też, mniej lub bardziej świadomie, z innych klas dostępnych w bibliotekach Javy. W większości przypadków tworzyliśmy na ich podstawie . . . → Czytaj dalej: Java [23] – Klasy i obiekty cz. 1

Java [22] – Zadania: obliczanie wartości π metodą Monte Carlo i na inne sposoby

Tym razem zadania dotyczące obliczania wartości π. Najpierw spróbujemy użyć metody Monte Carlo a następnie bardziej klasycznych (i efektywnych) sposobów.

. . . → Czytaj dalej: Java [22] – Zadania: obliczanie wartości π metodą Monte Carlo i na inne sposoby