Twitter: @grzegg

Java [39] – JavaFX cz. 5: rysowanie 2D

Z rysowaniem figur, a właściwie figury, spotkaliśmy się już przy okazji pierwszej lekcji poświęconej JavieFX. Możliwości JavyFX w tym względzie nie kończą się oczywiście na rysowaniu kółek.

. . . → Czytaj dalej: Java [39] – JavaFX cz. 5: rysowanie 2D

Java [34] – Wyjątki, czyli jak nie wykrzaczyć programu

Pisząc program zakładamy, że po ukończeniu w zasadzie powinien działać prawidłowo. Błędy powinny pojawiać się wyjątkowo. Dlatego mówimy wtedy o wyjątkach. Na szczęście twórcy Javy stworzyli bardzo użyteczny system obsługi wyjątków, który pomaga sobie z nimi radzić.

. . . → Czytaj dalej: Java [34] – Wyjątki, czyli jak nie wykrzaczyć programu

Java [33] – JavaFX cz. 3: FXML i Scene Builder

W poprzednich lekcjach poświęconych JavieFX pokazałem jak tworzyć proste aplikacje przy użyciu czystego kodu Javy. Możliwe jest jednak inne podejście, w którym interfejs graficzny jest zdefiniowany w osobnym pliku FXML. Co prawda, można taki plik edytować ręcznie, ale można sobie też pomóc Scene Builderem, który pozwala na budowanie interfejsu w sposób „wizualny”.

. . . → Czytaj dalej: Java [33] – JavaFX cz. 3: FXML i Scene Builder

Java [32] – Kolekcje i mapy

Tym razem omówimy dwa podstawowe struktury danych w Javie: kolekcje i mapy. Kolekcje służą do gromadzenia obiektów natomiast mapy pozwalają na określenie pewnych relacji miedzy nimi. Obie są częścią frameworku, czyli „platformy programistycznej” o nazwie Collections ale kolekcje implementują interfejs Collections, natomiast mapy nie.

. . . → Czytaj dalej: Java [32] – Kolekcje i mapy

Java [27] – Pakiety, biblioteki

Dotychczas używając NetBeans w zasadzie zawsze umieściliśmy pliki programów w pakietach. Dzisiaj przyjrzymy się im bliżej. Dowiemy się także jak je przenosić między programami.

. . . → Czytaj dalej: Java [27] – Pakiety, biblioteki

Java [20] – Zadanie: automaty komórkowe, liczby dziesiętne i dwójkowe

Tym razem nieco bardziej złożone zadanie, w którym będzie należało wykorzystać dotychczas zdobyte na kursie umiejętności. Uwaga: nie przewiduję umieszczenia przykładowego rozwiązania tego zadania na stronie.

. . . → Czytaj dalej: Java [20] – Zadanie: automaty komórkowe, liczby dziesiętne i dwójkowe

Java [17] – Tablice cz. III: tablice wielowymiarowe

Dotychczas omawialiśmy tablice jednowymiarowe, przyszedł jednak czas na wizytę w wyższych wymiarach ;-)

. . . → Czytaj dalej: Java [17] – Tablice cz. III: tablice wielowymiarowe

Java [13] – Pętle cz. II

W tej lekcji przedstawię pętlę for a także przedstawię dwa sposoby zatrzymania na określony czas działania programu oraz metodę wyjścia z pętli za pomocą komendy break.

. . . → Czytaj dalej: Java [13] – Pętle cz. II

Java [12] – Pętle cz. I

Pętle są instrukcjami pozwalającymi na cykliczne wykonywanie tego samego fragmentu kodu. Wykorzystujemy je, gdy określoną sekwencje komend należy wykonać wielokrotnie, na przykład przetwarzając kolejne serie danych. Jednak zanim przejdziemy do pętli, poznamy operatory inkrementacji i dekrementacji a także skrócone operatory arytmetyczne. Jak się okaże mają one (zwłaszcza te pierwsze) związek z pętlami.

. . . → Czytaj dalej: Java [12] – Pętle cz. I

Java [11] – Operatory logiczne

Operatory logiczne łączą wyrażenia zwracające wartość true lub false co pozwalać bardziej złożone testy prawdziwości, jak na przykład „liczba jest podzielna przez 2 oraz większa niż 10”.

. . . → Czytaj dalej: Java [11] – Operatory logiczne