Twitter: @grzegg
Kategoria: genetyka,

Zadania z genetyki

W sekcji Genetyka-ćwiczenia umieściłem prezentację z zadaniami które przerabialiśmy na dzisiejszych ćwiczeniach.
Do piątku wieczorem postaram się zamieścić także zestaw dodatkowych zadań.]]–>

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">