Twitter: @grzegg
Kategoria: java, Tagi: - - .

Java [43] – Zadania do tablic jednowymiarowych

Dodatkowe zadania, niektóre wraz z rozwiązaniami do części ćwiczeń kursu poświęconej tablicom jednowymiarowym (wersja uaktualniona z nowym zadaniem).


Zadania i rozwiązania

Zadanie 1 – odwracanie tablicy

Jest to klasyczny problem dotyczący tablic.

 • Stwórz tablicę 10-elementową, wypełnioną liczbami.
 • Odwróć kolejność liczb w tablicy.
 • Wydrukuj zawartość tablicy.

Zanim przejdziesz do wskazówek, spróbuj sam rozwiązać zadanie.

Kod

Zadanie 2 – obliczanie wariancji

Tym razem obliczymy wariancję dla zestawu liczb, które mogą być np. pomiarami.

 • Stwórz tablicę 1-wymiarową, wypełnioną liczbami typu double.
 • Oblicz i wydrukuj wariancję dla tego zestawu liczb.

Wzór na wariancję wygląda tak:

Gdzie:

 • s2 – wariancja
 • xi – kolejny pomiar
 • xs – średnia z pomiarów
 • N – liczba pomiarów

Zanim przejdziesz do wskazówek, spróbuj sam rozwiązać zadanie.

Kod

Zadanie 3 – Wartości unikalne w tablicy

Utwórz tablicę z liczbami całkowitymi, niektóre z nich powinny się powtarzać a następnie:

 1. Wypisz liczby, które się nie powtarzają
 2. Utwórz tablicę z wszystkimi liczbami, które wystepują w tablicy ale każda z nich powinna wystepować tylko tylko raz. Np: na podstawie tablicy [0, 2, 4, 2, 6, 7, 4, 3, 12, 6] utwóż tablicę [0, 2, 4, 6, 7, 3, 12].
  Kolejność liczb jest obojętna.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

Rozwiąż zadanie: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.