Twitter: @grzegg
Kategoria: java, Tagi: - - .

Java [43] – Zadania do tablic jednowymiarowych

Dodatkowe zadania, niektóre wraz z rozwiązaniami do części ćwiczeń kursu poświęconej tablicom jednowymiarowym (wersja uaktualniona z nowym zadaniem).


Zadania i rozwiązania

Zadanie 1 – odwracanie tablicy

Jest to klasyczny problem dotyczący tablic.

 • Stwórz tablicę 10-elementową, wypełnioną liczbami.
 • Odwróć kolejność liczb w tablicy.
 • Wydrukuj zawartość tablicy.

Zanim przejdziesz do wskazówek, spróbuj sam rozwiązać zadanie.

Kod

Zadanie 2 – obliczanie wariancji

Tym razem obliczymy wariancję dla zestawu liczb, które mogą być np. pomiarami.

 • Stwórz tablicę 1-wymiarową, wypełnioną liczbami typu double.
 • Oblicz i wydrukuj wariancję dla tego zestawu liczb.

Wzór na wariancję wygląda tak:

Gdzie:

 • s2 – wariancja
 • xi – kolejny pomiar
 • xs – średnia z pomiarów
 • N – liczba pomiarów

Zanim przejdziesz do wskazówek, spróbuj sam rozwiązać zadanie.

Kod

Zadanie 3 – Wartości unikalne w tablicy

Utwórz tablicę z liczbami całkowitymi, niektóre z nich powinny się powtarzać a następnie:

 1. Wypisz liczby, które się nie powtarzają
 2. Utwórz tablicę z wszystkimi liczbami, które wystepują w tablicy ale każda z nich powinna wystepować tylko tylko raz. Np: na podstawie tablicy [0, 2, 4, 2, 6, 7, 4, 3, 12, 6] utwóż tablicę [0, 2, 4, 6, 7, 3, 12].
  Kolejność liczb jest obojętna.

2 komentarze Java [43] – Zadania do tablic jednowymiarowych

 • Łukasz

  Zadanie 1

  import java.util.Arrays;
  import java.util.Random;

  public class ArrayOne {
  public static void main(String[] args) {
  int [] tabOne = new int [10];
  for (int i = 0; i < tabOne.length; i++){
  Random randomNumber = new Random();
  int randomNumberOfArray = randomNumber.nextInt(100) + 1;
  tabOne [i] = randomNumberOfArray;
  }
  System.out.println("The array witch randoms number is: " + Arrays.toString(tabOne));

  int [] tabTwo = new int [tabOne.length];
  for (int i = 0; i<tabTwo.length; i++){
  tabTwo[i] = tabOne[tabOne.length – 1 – i];
  }
  System.out.println("The reverse order numbers in tabOne: " + Arrays.toString(tabTwo));
  }
  }

 • Łukasz

  Zadanie 2

  import java.util.Arrays;
  import java.util.Scanner;

  import static java.lang.Math.pow;

  public class ArrayTwo {
  public static void main(String[] args) {
  System.out.println(„Enter the size of the board. \nChoose number from 5 to 10”);
  int arraySize;

  do {
  Scanner yourNumber = new Scanner(System.in);
  arraySize = yourNumber.nextInt();
  if (5 <= arraySize && arraySize <=10) System.out.println("You seted array size as " + arraySize + ".");
  else System.out.println("Wrong! Choose number from 5 to 10!");
  } while (arraySize 10);

  double [] tab = new double [arraySize];
  for (int i = 0; i< tab.length; i++) {
  tab [i] = Math.random();
  }
  System.out.println("Array with random double numbers: " + Arrays.toString(tab));

  double arithmeticAverago;
  double sumOfArrayElements = 0;
  for (int i = 0; i<tab.length; i++){
  sumOfArrayElements += tab [i];
  }
  arithmeticAverago = (sumOfArrayElements/tab.length);
  System.out.println("The arithmetic average of array elements is: " + arithmeticAverago);

  double sumOfSubstraction = 0;
  for (int i = 0; i<tab.length; i++){
  sumOfSubstraction += pow((tab[i] – arithmeticAverago),2);
  }
  double variance = (sumOfSubstraction)/(tab.length – 1);
  System.out.println("The variance of numbers in array is: " + variance);
  }
  }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">