Twitter: @grzegg
Kategoria: Uncategorized,

Nowe prezentacje do ćwiczeń z genetyki

W sekcji Genetyka – ćwiczenia umieściłem nowe prezentacje do ćwiczeń z genetyki:

  • Zmienność
  • Genetyka populacyjna – frekwencje genotypów i alleli, Prawo Hardy’ego-Weinberga
  • ;

    Leave a Reply

    You can use these HTML tags

    <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">