Twitter: @grzegg
Kategoria: Uncategorized,

Pracownia mikrofotograficzna – wyjazd do Ochotnicy

W tym roku kalendarzowym wolny jest jeszcze termin w Ochotnicy: 17-19.12.2010, a w przyszłym na razie wszystkie weekendy. Proszę o informację, na e-maila, lub przez przedstawicieli, które terminy Państwu pasują. ]]–>

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">