Twitter: @grzegg
Kategoria: inkscape, Tagi: - .

Inkscape – część 2

Drugi screencast poświęcony programowi Inkscape.

Treść: Rysowanie prostych figur geometrycznych i ustawianie ich podstawowych parametrów (wypełnienie, obrys), zapis pliku, widok.

Otwórz screencast

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">