Twitter: @grzegg
Kategoria: Uncategorized,

Przenosiny

Blog jest w stanie przenoszenia na nowy host. Nie wszystko jeszcze działa prawidłowo.
W razie problemów zapraszam na na poprzedni serwer ggoralski.com.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">