Prosta symulacja wpływu mutacji na frekwencje alleli.

A->a częstość mutacji allelu A w a
a->A częstość mutacji allelu a w A
A - liczba alleli A
a - liczba alleli a
p - frekwencja allelu A
q - frekwencja allelu a
n - pokolenie

UŻYTKOWANIE:
Klikając w zielone paski można zmienić częstości mutacji A->a (lewy) oraz a->A (prawy)
Klikając w kulki (czerwone lub niebieskie) lub ciemnozielone pola nad nimi można ustawić liczbę alleli
Klawisze:
strzałka GÓRA - zwiększanie 10 x czestości mutacji A -> a
strzałka DÓŁ - zmniejszanie 10 x czestości mutacji A -> a
strzałka PRAWO - zwiększanie 10 x czestości mutacji a -> A
strzałka LEWO - zmniejszanie 10 x czestości mutacji a -> A
r - ustawianie wartości początkowych


Simple simulation of mutations effect on allelic frequencies.

A->a frequency of mutations A into a
a->A frequency of mutations a into A
A - number of alleles A
a - number of alleles a
p - frequency of allele A
q - frequency of allele a
n - generation

This browser does not have a Java Plug-in.
Get the latest Java Plug-in here.

Source code: mutations allel

Built with Processing