Twitter: @grzegg
Kategoria: java, Tagi: - - .

Java [42] – Zadania do tablic jednowymiarowych

Na razie dwa dodatkowe zadania wraz z rozwiązaniami do części ćwiczeń kursu poświęconej tablicom jednowymiarowym.


Zadania i rozwiązania

Zadanie 1 – odwracanie tablicy

Jest to klasyczny problem dotyczący tablic.

  • Stwórz tablicę 10-elementową, wypełnioną liczbami.
  • Odwróć kolejność liczb w tablicy.
  • Wydrukuj zawartość tablicy.

Zanim przejdziesz do wskazówek, spróbuj sam rozwiązać zadanie.

Kod

Zadanie 2 – obliczanie wariancji

Tym razem obliczymy wariancję dla zestawu liczb, które mogą być np. pomiarami.

  • Stwórz tablicę 1-wymiarową, wypełnioną liczbami typu double.
  • Oblicz i wydrukuj wariancję dla tego zestawu liczb.

Wzór na wariancję wygląda tak:

Gdzie:

  • s2 – wariancja
  • xi – kolejny pomiar
  • xs – średnia z pomiarów
  • N – liczba pomiarów

Zanim przejdziesz do wskazówek, spróbuj sam rozwiązać zadanie.

Kod

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

  

  

  

Rozwiąż zadanie: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.